انجمن گفتاردرمانی
شعبه گیلان

با توجه به احساس نیاز جامعه گفتار درمانی گیلان به وجود یک تشکل معتبر علمی و با هدف ایجاد ارتباط قوی بین دانش آموختگان این رشته از سراسر استان، گروهی از اعضای انجمن علمی گفتاردرمانی ایران در صدد تاسیس انجمن علمی گفتاردرمانی گیلان برآمدند.

این افراد که عبارت بودند از: خانم زهرا خانزاده و آقای علیرضا معرفتی ریک مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و حاصل زحمات آنان تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی گفتار درمانی گیلان بود که در چهاردهم بهمن ماه 1396 در نظام پزشکی رشت برگزار گردید.


ادامه مطلب

دپارتمان‌های انجمن گفتاردرمانی

 
انجمن گفتاردرمانی گیلان در جوامع مجازی